BADANIE MYKOLOGICZNE I MIKROBIOLOGICZNE

BADANIE MYKOLOGICZNE


Badanie mykologiczne wykonywane jest u osób, u których podejrzewa się zakażenie grzybicze. Grzybicę najczęściej dzieli się na: drożdżyce, pleśnice, dermatofitozy oraz zakażenia mieszane. Badanie to ma na celu wykrycie powyższych patogenów. Wykonuje się badanie bezpośrednie – mikroskopowe, w celu wykrycia elementów struktury grzyba, oraz hodowlę – w celu identyfikacji konkretnego patogenu. Materiał do badania jest pobierany w gabinecie podologicznym. Pobierane są zeskrobiny, opiłki oraz fragmenty paznokcia. Do badania wymagane jest odpowiednie przygotowanie.

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE


Badanie mikrobiologiczne ma na celu wykrycie bakterii w pobranym materiale oraz oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki. Badanie to jest trzyetapowe – pierwszym etapem jest posiew i hodowla drobnoustroju, kolejnym: izolacja i identyfikacja drobnoustroju, a ostatnim etapem badania jest oznaczenie wrażliwości drobnoustroju na leki. Materiał do badania jest pobierany w gabinecie podologicznym poprzez wykonanie wymazu z miejsca, w którym podejrzewa się infekcje bakteryjną. Do badania wymagane jest odpowiednie przygotowanie.

Kontakt