REDUKCJA ZMARSZCZEK - TOKSYNA BOTULINOWA

Codzienny skurcz mięśni twarzy związany z ludzką mimiką powoduje powstawanie zmarszczek, które z czasem stają się coraz bardziej widoczne. Redukcja zmarszczek mimicznych za pomocą toksyny botulinowej jest bezpiecznym i skutecznym zabiegiem. Toksyna botulinowa jest bardzo silnie działającą naturalną toksyną, która powoduje zahamowanie przekaźnictwa impulsów na poziomie płytki nerwowo- mięśniowej. Skutkuje to brakiem skurczów porażonego mięśnia, a w konsekwencji wygładzeniem zmarszczek. Efekt widoczny jest po tygodniu, a utrzymuje się około 3 miesiące.

Kontakt