Zaproszenia/Vouchery

Regulamin korzystania z Zaproszenia/Voucheru:


  1. Zaproszenie/Voucher upoważnia do korzystania z usług w Promed Beauty zgodnie z obowiązującym cennikiem, wartością posiadanego Zaproszenia/Voucheru.
  2. Zaproszenie/Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty jego zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu Zaproszenie/Voucher traci ważność.
  3. Zaproszenie/Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod numerem telefonu 731 952 222.
  4. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną. W przypadku nie odwołania wizyty lub odwołania jej później niż w podanym terminie przepada kwota przeznaczona na umówiony zabieg.
  5. Zaproszenie/Voucher nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
  6. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Zaproszenia/Voucheru, które opiewają na kwotę niższą niż wartość wykorzystanych usług.
  7. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Zaproszenia/Voucheru jeśli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia/Voucheru.
  8. Imienne Zaproszenie/Voucher może być przeniesione na inną osobę.
  9. Integralną częścią Zaproszenia/ Voucheru jest niniejszy regulamin.

Kontakt